Štampa

Elektrotporne lončane peći za topljenje obojenih metala

Tehnički opis:
Peći su izrađene u obliku snažnog metalnog cilindričnog oklopa koji je iznutra ozidan toplotno-izolacionim opekama. U radnom prostoru peći nalazi se grafitni lonac koji slobodno stoji na tvrdim keramičkim opekama. Lonac u koji se stavljaju komadi za topljenje zagreva se elektrootpornim i vatrootpornim elementima izrađenim u vidu navoja koji koncentrično obuhvataju lonac. Peć je snabdevena toplotnoizolovanim poklopcem kojim se zatvara lonac za vreme topljenja. Temperatura peći reguliše se automatskim regulatorom temperature posredstvom (kolenastog) termoelektričnog pirometra koji je uronjen u tečni metal.