Sušare za drvo

images/leaf.jpg

- Sušare za drvo i kotlovska postrojenja

Štampa

Konvencionalna sušara za drvo tip-SD

Konvencionalna sušara za drvo tip-SD
Namenjena je za sušenje listopadnog i četinarskog drveta različitih debljina. KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:Prema načinu sušenja, spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Ventilatori za cirkulaciju vazduha u sušari su reverzibilni sa motorima u tropskoj izvedbi. Telo sušare izrađuje se u panelnoj ( metalnoj ) ili građevinskoj izvedbi. Kod panelne izvedbe telo sušare se sastoji od sklopa sendvič paketa i noseće podkonstrukcije. U tavanskom delu sušare postavljena su grejna tela za zagrevanje vazduha,
Štampa

Kondezaciona sušara za drvo tip-KDS

Kondezaciona sušara za drvo tip-KDS
Namenjena je za sušenje listopadnog ili četinarskog drveta različitih debljina. Zbog malog utroška energije za sušenje, posebno je podesna za manje kapacitete i sušenje hrastovog, jasenovog i drugog drveta koje ima primene u izradi enterijera. REGULACIJA PROCESA SUŠENjA:Regulacija procesa sušenja je automatska preko mikroprocesorskog uređaja za vođenje procesa sušenja. OPIS SUŠARE I PRINCIP RADA:Sušara radi na principu toplotne pumpe. Sušenje se odvija bez ubacivanja svežeg vazduha, cirkulacijom istog vazduha
Štampa

Sušara za furnir tip-SF

Sušara za furnir tip-SF
Sušara je namenjena za sušenje furnira.Sušenje se izvodi zagrejanim vazduhom. Grejni medij je vrela voda, para, gas ili lako lož ulje.Radna temperatura je do 140°C. OPIS SUŠARE I PRINCIP RADA:Konstrukcija sušare je od standardnih čeličnih profila zaštićenih antikorozionim premazima. Sušara je obložena izolacionim paketima ispunjenim mineralnom vunom. Za cirkulaciju i odsisavanje zasićenog vazduha u sušari ugrađeni su odgovarajući ventilatori. Vazduh za sušenje se preko kanala toplog vazduha sa duvaljkama dovodi
Štampa

Postrojenje za sušenje piljevine sa rotacionim bubnjem

Postrojenje za sušenje piljevine sa rotacionim bubnjem
Sadrži: - prihvatni koš koji služi za prihvat kore drveta i piljevine potrebne za rad ložišta,- pužni transporter služi da prihvati piljevinu koju nanose grabulje hidrauličkog dozatora i da je dozira u pužni transporter ložišta,- ložište za automatsko sagorevanje piljevine i ručno loženje drvenim otpadom,- sušaru u vidu doboša sa tri komore (troprolazna), - prihvatni koš vlažne piljevine sa hidrauličnim dozatorom,- pužni transporter koji prihvata piljevinu iz koša sa dozatorom i doprema je na vibro sito sa
Štampa

Trakasta sušara za sušenje piljevine

Trakasta sušara za sušenje piljevine
- Sistem za doziranje koji obuhvata vibro sto koji nanosi piljevinu na kosi trakasti transporter koji vrši doziranje na gornju traku trakaste sušare. -Trakasta sušara koja može biti jednoprolazna ili višeprolazna (dvoprolazna, troprolazna) što zavisi od kapaciteta. Na ulazu sirovine u sušaru postavljen je ravnjač sloja koji vrši ravnomerno raspoređivanje sirovine po širini gornje trake na željenu visinu sloja. Sušenje se vrši toplim vazduhom zagrejanim na izmenjivačima toplote u koje se dovodi grejni medij sa
Štampa

Linija peletiranja

Linija peletiranja
- Pužni transporteri za prihvata sirovine iz koša i dopremanje preko sektorskog dozatora do prese za peletiranje - kosi transporteri sa orebrenom trakom za dopremanje peleta u hladnjak ili sa vibro sita na pakericu - vibro sito za prosejavanje peleta - ventilator sa ciklonom za prečišćavanje vazduha kojim se hladi pelet