Sušare za voće, povrće, zrno i lekovito bilje

images/natur.jpg

- Sušare za voće, povrće zrno i lekovito bilje

Štampa

Komorne sušare tip-S

Komorne sušare tip-S
Sušare tipa-S su namenjene za sušenje voća, povrća i lekovitog bilja, kapaciteta do 300 kg/24h na bazi sirove šljive. KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:Prema načinu sušenja, spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Izrađuju se u samostojećoj panelnoj (metalnoj) izvedbi od materijala dozvoljenih za upotrebu u prehambenu industriju, a međuprostor je ispunjen lakom izolacijom. Sa čeone strane postavljena su vrata sa ručnim mehanizmom za otvaranje. Sušara je recirkulaciona sa mogućnošću delimične ili potpune izmene
Štampa

Univerzalne tunelske sušate tip-MTS

Univerzalne tunelske sušate tip-MTS
Namenjene su za sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja. U zavisnosti od vrste sirovog materijala koji treba da se suši, potrebno je izvršiti odgovarajuću pripremu sirovog materijala. Ova priprema se sastoji iz: pranja i ispiranja, ljuštenja, blanširanja, sečenja na kolutove... KONSTRUKTIVNA IZVEDBA ZA MTS: Po konstrukciji sušare tipa MTS se u odnosu na tip VTS razlikuju po: Ručnom načinu šaržiranja kolica u sušaru u odnosu na mehanički kod VTS sušara Konstrukcija sušare MTS je sa bočnim
Štampa

Univerzalne tunelske sušate tip-VTS

Univerzalne tunelske sušate tip-VTS
NAMENA:Namenjene su za sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja. U zavisnosti od vrste sirovog materijala koji treba da se suši, potrebno je izvršiti odgovarajuću pripremu sirovog materijala.KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:Prema načinu sušenja spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Izrađuju se u panelnoj (metalnoj) ili građevinskoj izvedbi. Kod panelne izvedbe sušara se sastoji od noseće čelične konstrukcije sa duplim zidovima, toplotno izolovanim. Na bočnim, kod sušara tipa MTS ili čeonim
Štampa

Trakaste sušare tip-TST

Trakaste sušare tip-TST
Namenjena je za industrijsko sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja velikih kapaciteta. KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:Prema načinu sušenja sušara u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Sušara je izrađena iz dva tunela. U gornjem tunelu nalazi se jedna a u donjem dve trake. Širina traka iznosi 2m. Gornji tunel ima mogućnost rada sa 100% svežeg vazduha. Tuneli kod trakaste sušare podeljeni su na segmente (zone). Svaki segment sadrži: grejno telo za zagrevanje vazduha, ventilator za
Štampa

Vertikalna sušara za zrno tip-VSK

Vertikalna sušara za zrno tip-VSK
Namenjena je za sušenje zrnastih kultura kao što su kukuruz, pšenica, suncokret itd. Na manjim poljoprivrednim gazdinstvima. TEHNIČKI OPIS:Spada u sušare sa indirektnim načinom sušenja, gde se zagrevanje vazduha potrebnog za sušenje vrši u jednom prolazu, bez recirkulacije. Toranj sušare sastoji se od elemenata (ćelija) u kojima je primenjen sistem „krovića“. Zrno se preko spiralnog ili kofičastog transportera usipa u gornji deo tornja sušare (usipnu ćeliju). Zrno se kreće odgovarajućom brzinom odozgo na dole