Štampa

Komorne i prolazne peći za termičke obrade keramike i stakla

Tehnički opis:
U zavisnosti od potrebnog kapaciteta ove peći se rade kao komorne ili prolazne. Unutrašnjost radnog prostora ozidana je vatrostalnim i termoizolacionim opekama radi smanjenja toplotnih gubitaka. Komora za zagrevanje snabdevena je specijalnim keramičkim cevima za nošenje grejnih elemenata. El. grejači su izrađeni od specijalne elektrootporne vatrostalne žice, čiji kvalitet ispunjava namenske zahteve peći. Automatska regulacija temperture postiže se pomoću automatskih regulatora temperature, posredstvom pripadajućih pirometara. Temperatura zagrevanja zavisi od tehnoloških zahteva i iznosi od 500oC do 800 oC za staklo a 1100oC do 1250 oC za keramiku.