Štampa

Univerzalne tunelske sušate tip-VTS

NAMENA:
Namenjene su za sušenje voća, povrća, šumskih plodova i lekovitog bilja. U zavisnosti od vrste sirovog materijala koji treba da se suši, potrebno je izvršiti odgovarajuću pripremu sirovog materijala.

KONSTRUKTIVNA IZVEDBA:
Prema načinu sušenja spadaju u indirektne sušare sa prinudnom konvekcijom. Izrađuju se u panelnoj (metalnoj) ili građevinskoj izvedbi. Kod panelne izvedbe sušara se sastoji od noseće čelične konstrukcije sa duplim zidovima, toplotno izolovanim. Na bočnim, kod sušara tipa MTS ili čeonim stranama, kod sušara tipa VTS, postavljaju se vrata, jedna za ulaz a druga za izlaz materijala. Lese su izrađene od prohroma ili su pocinkovane.

voce vtsNAČIN ŠARŽIRANjA:
Sirovi materijal koji treba da se suši postavlja se na lese, koje se slažu na kolica i ubacuju u sušaru. U zavisnosti od kapaciteta u sušari se istovremeno nalazi odgovarajući broj kolica. Radi manipulacije i kontinualnosti procesa sušenja uz sušaru se isporučuju jedna kolica više od broja koji je predviđen da stane u sušaru. Ubacivanje u sušaru se vrši intervalno. Pomeranje kolica u sušari izvodi se ručno kod tipa MTS, odnosno mehanički kod tipa VTS. Mehaničko pomeranje se ostvaruje pomoću mehanizma za pomeranje kolica.

voce vtsGREJNO TELO:
 U izmenjivač toplote kao grejni fluid koristi se: topla voda, vodena para ili termalno ulje.

Izmenivač toplote je povezan na adekvatno kotlovsko postrojenje koje kao pogonsko gorivo koristi čvrsto gorivo (drvo), tečno gorivo ili gas.

voce vtsREGULACIJA PROCESA SUŠENjA:
Ručna ili automatska.
Regulaciona oprema smeštena je u komadnom ormaru koji se postavlja na spoljni zid sušare. Regulacija temperature je automatska preko regulatora temperature.

 

 

TEHNIČKI PODACI UNIVERZALNU TUNELSKU SUŠARU tip-VTS
Tip
sušare
Kapacitet po sirovoj robi Radna
površina
Snaga
grejnog
tela
Instal.
snaga
el.potr.
Broj
kolica
Dimenzije
šljiva pečurka kamilica Širina-A Visina-H Dužina-L
/ kg/24h m2 kW kW kom mm mm mm
VTS-2000 2000 1600 1500 110 100 7,5 6+1 1900 2500 7500
VTS-3000 3000 2400 1500 160 150 8,5 8+1 1900 2500 9000
VTS-4000 4000 3200 2000 210 200 11,0 8+1 2100 2900 10500
VTS-6000 6000 4800 3000 316 280 15,0 10+1 2100 2900 12500
VTS-8000 8000 6400 4000 405 340 18,0 10+1 2400 3500 12500
VTS-10000 10000 8000 5000 513 415 22,0 12+1 2400 3500 14500