Štampa

Sušara za furnir tip-SF

Sušara je namenjena za sušenje furnira.
Sušenje se izvodi zagrejanim vazduhom. Grejni medij je vrela voda, para, gas ili lako lož ulje.
Radna temperatura je do 140°C.

OPIS SUŠARE I PRINCIP RADA:
Konstrukcija sušare je od standardnih čeličnih profila zaštićenih antikorozionim premazima. Sušara je obložena izolacionim paketima ispunjenim mineralnom vunom. Za cirkulaciju i odsisavanje zasićenog vazduha u sušari ugrađeni su odgovarajući ventilatori. Vazduh za sušenje se preko kanala toplog vazduha sa duvaljkama dovodi sa gornje i donje strane furnira koji se kreće između valjaka koji su izrađeni od nerđajućih čeličnih cevi. Kretanjem furnira između valjaka se istovremeno vrši njegovo sušenje i peglanje. Kapacitet sušare zavisi od debljine furnira, njegove početne vlagem, ulazne temperature grejnog medija te se na osnovu toga bira brzina valjaka. Izbor brzine kretanja valjaka je preko frekventnog regulatora koji je smešten u komandnom ormanu.

leaf furnir sema

1. Telo sušare
2. Usisni ventilatori
3. Grupa za odsisavanje
4. Transportni valjci
5. Izmenjivač
6. Duvaljke
7. Pogonsko-zatezna stanica
8. Lanac i lančanici

REGULACIJA PROCESA SUŠENjA:
Temperatura u sušari se meri na više mernih mesta, a očitavanje se vrši preko digitalnog uređaja smeštenog u komandnom ormaru sušare. Sva oprema potrebna za bezbedan i siguran rad sušare smeštena je u komandnom ormanu koji se nalazi u neposrednoj blizini sušare.

TEHNIČKI PODACI ZA SUŠARU ZA FURNIR tip-SF
Tip
sušare

Toplotni
k
apacitet

Integrisana
el. energija
Dimenzije
Širina-L Visina-H Dužina-A
/ kW kW mm mm mm
SF-8 120 13,5 1840 1920 7840