Štampa

Kondezaciona sušara za drvo tip-KDS

Namenjena je za sušenje listopadnog ili četinarskog drveta različitih debljina. Zbog malog utroška energije za sušenje, posebno je podesna za manje kapacitete i sušenje hrastovog, jasenovog i drugog drveta koje ima primene u izradi enterijera.

REGULACIJA PROCESA SUŠENjA:
Regulacija procesa sušenja je automatska preko mikroprocesorskog uređaja za vođenje procesa sušenja.

OPIS SUŠARE I PRINCIP RADA:
Sušara radi na principu toplotne pumpe. Sušenje se odvija bez ubacivanja svežeg vazduha, cirkulacijom istog vazduha kojem se u svakom prolazu preko agregata oduzima vlaga. Vazduh cirkuliše kroz složaj građe, absorbuje vlagu i vraća u agregat gde mu se oduzima vlaga i ponovo zagreva. Ovaj proces se stalno ponavlja. Agregat u sebi sadrži kompresor, kondenzator, isparivač i prateću instalaciju. Kod panelne izvedbe telo sušare sastoji se od sklopa sendvič paketa i noseće konstrukcije izrađene od čeličnih profila. Spoljni i unutrašnji zid sendvič paketa izrađen je od aluminijumskih profila i limova, a međuprostor je ispunjen izolacijom. Osnovne prednosti ovih sušara su minimalna potrošnja energije, brže i kvalitetnije sušenje kao i ne zagađivanje okoline. Na čeonoj ili bočnoj strani sušare postavljena su toplotno izolovana vrata sa mehanizmom za otvaranje. Na sušari postoje i kontrolna vrata za prolaz radi vizuelne kontrole procesa sušenja.

leaf kond sema

 

leaf kond 02- Toplotni agregat
- Ventilatorska grupa za cirkulaciju
- Telo sušare
- Slog građe
- Vrata sušare

TEHNIČKI PODACI ZA KONDENZACIONU SUŠARU tip-KDS
Tip
sušare
Kapacitet sušare Integrisana
el. energija
Dimenzije
Širina-V Visina-H Dužina-A Visina složaja-I
/ m3 kW mm mm mm mm
KDS-10 10 10 5000 2500 4000 2500
KDS-15 15 13 5000 2500 5000 2500
KDS-20 20 16 5000 3000 5000 3000
KDS-25 25 19 5000 3000 6000 3000
KDS-30 30 21 5000 3500 6000 3500
KDS-40 40 25 5000 4000 6000 4000
KDS-50 50 30 5000 4000 7000 4000