Štampa

Tovilište

Namenjeno za tov prasadi i izrađeno od toplocinkovane ograde ili plastičnih dasaka u ramu od toplocinkovanih cevi koji daje čvrstinu. Između bokseva su hranilice sa košem za prihvat hrane ili betonski val. Na svakom boksu postoji kapija koja omogućava pristup boksu.