Štampa

Odgajalište

Namenjeno za odgoj prasića do 25 kg. Sastoji se od plastičnih ograda sa prohronskim ili toplocinkovanim stubovima, ukurućenih toplocinkovanim cevima sa hranilicom između bokseva. Pod je plastična rešetka oslonjena na toplocinkovane profille ili je kombinacija plastike i betona.