Štampa

Oprema za pripremu i doradu

1. Mehanički ljuštač 
Mehanički ljuštač je namenjen za ljuštenje krompira, mrkve i drugih krtolastih plodova. Radna površina je od karborunda. Sa unutrašnje strane su brizgaljke koje vrše pranje i istovremeno pomažu ljuštenje. Produkti ljuštenja se izbacuju sa otpadnom vodom.

2. Kadni uređaj za pranje sa barboterom i kosim transporterom
Uređaj radi sa protočnom vodom za pranje, Roba za pranje se ubacuje u kadu sa stalnim dodavanjem sveže vode, tako da plivajuće (sitne) materije preko preliva odlaze u kanal otpadnih voda. Radi efikasnijeg pranja u kadu se pomoću ventilatora ubacuje vazduh kroz perforirane cevi koje se nalaze u kadi tako da se omogućuje stalno mešanje (kretanje) robe u kadi. Vazduh se ubacuje pomoću ventilatora koji je sastavni deo uređaja.

3. Inspekcioni transporter 
-horizontalni
Na njemu se vrši ručna dorada i vizuelna kontrola materijala.
Iznad trake postavljene su dizne za vodu za završno pranje.
-kosi
Ovaj transporter služi da sirovinu iznese do narednog uređaja u liniji

4. Radni sto za lese
Na njemu se vrši slaganje sirovine na lese.

5. Sečka za pečurke
Sečka služi za sečenje pečurki na podužne šnitove

6. Sečka za jabučasto voće i krtolasto povrće
Služi za sečenje voća (jabučasto) i povrća (krtolasto) kao i luka.
Sečenje se radi na kolutiće (debljina se podešava).

7. Sečka za lekovito bilje 
Namenjena je za sečenje lekovitog bilja pre sušenja.

8. Uređaj za uklanjanje koštica
Mašina radi po sistemu poluga, sa nožnim okidanjem, sa izbijačem koštice kao krajnjim elementom.

9. REHIDRATOR- BLANŠER ZA SUVU ŠLJIVU
Urađen u vidu kade sa duplim plaštom.
Isporučuje se sa perforiranom korpom 2 kom. (za robu koja se blanšira) i električnim vitlom za podizanje korpe.
Grejanje kade je na el. energiju, a radna temperatura od 70 – 90oC.

10. KADNI KONZERVATOR
Šljive iz rehidratora se prebacuju u kadu za etiviranje, u kojoj se nalazi rastvor kalijum sorbata ili neki drugi rastvor.
Kada je izrađena od nerđajućeg čelika.
Manipulacija korpama je preko zajedničkog vitla sa rehidratorom.

11. STO ZA CEĐENJE I ODLEŽAVANJE
Na stolu se vrši okapavanje šljive od rastvora za etiviranje. Šljiva se nalazi u perforiranoj korpi. Površina stola je sa nagibom prema kadi za etiviranje.

Svi delovi uređaja koji dolaze u dodir sa sirovinom izrađeni su od materijala čija je primena dozvoljena u prehrambenoj industriji.