Štampa

Sistemi za otprašivanje i odvod strugotine

Instalacije za otprašivanje obezbeđuju odvođenje materija koje nastaju u toku industrijskih procesa u drvnoj, metalnoj, prehrambenoj i drugim industrijskim granama van proizvodnih objekata i njihovo skladištenje.

Obzirom na veliku količinu odsisnog vazduha iz proizvodnih objekata neophodno je usaglašavanje sa sistemom za grejanje u čemu će Vam pomoći naša stručna lica.

Svi elementi sistema za otprašivanje kao što su: silosi, transportni ventilatori, ciklonski odvajači, filterske sekcije, mobilni otprašivači i razni fazonski elementi kanalskog razvoda su deo našeg proizvodnog programa.

 

 

 

 

cyclon 03 03