Štampa

Oprema za bojenje i površinsku zaštitu

- Kabine za bojenje tečnim bojama u „S“ i običnoj izvedbi
- Sušare za sušenje tečnih premaza u „S“ i običnoj izvedbi
- Kabine za bojenje prahom (plastificiranje)
- Sušare za pečenje praha
- Prolazne linije za bojenje tečnim premazima i pulverom
- Uređaji za pripremu elemenata za bojenje (stolovi za nanošenje prajmera, stolovi za otprašivanje...)
- Uređaj za odmašćivanje u trihloru
- Prolazni uređaj za odmašćivanje
- Linije za nanošenje galvanskih prevlaka (cinkovanje, niklovanje, hromiranje, kalaisanje, eloksiranje...)

Kabine za nanošenje tečne boje - laka kao i kabine za nanošenje praha su poluzatvorenog tipa, odvojene od okolnog prostora plafonom, podom i sa tri bočne strane. Sve kabine su snabdevene svetlom i vetilacionim sistemima za otprašivanje i prečišćavanje vazduha. Uređaji za nanošenje boje u prahu su proizvođača GEMA - Švajcarska.

Kabine za bojenje tečnim bojama opremljene su rešetkama i okretnim stolom iznad kade sa vodom, a kabine sa oznakom „S“ u potpunosti zadovoljavaju zahteve Ex zaštite.

Sušare su namenjene za brzo sušenje premaznih sredstava i pečenje praha. Telo sušare sačinjavaju termički izolovane stranice, plafon, pod sa šinama za kolica i vrata sa mehanizmom za zatvaranje. Na plafonu se nalaze ventilatori za cirkulaciju vazduha. Zagrevanje vazduha u sušarama je pomoću električnih grejača ili drugih izvora energije (para, gas...). Prema zahtevu i sušare mogu biti izrađene u Ex zaštiti.